Meest gestelde vragen

Bekijk hier de meest gestelde vragen. Mocht je vraag er niet tussen staan, neem dan contact met ons op.
NIWO 6, 8 of 12 lesdagen
Taxi 3 lesdagen
Vrachtauto Trainingen 3 lesdagen
Veiligheidstrainingen en Cursussen 1 tot 3 lesdagen
Cursus Algemeen Ondernemen 2 lesdagen per onderdeel
1 lesdag = 6 x 60 minuten
NIWO Klassikaal72 lesuren a 60 minuten
NIWO Thuisstudie48 studie uren a 60 minuten
Taxi18 lesuren a 60 minuten
Vrachtauto Trainingen18 lesuren a 60 minuten
Veiligheidstrainingen en Cursussen8 lesuren a 60 minuten
Cursus Algemeen Ondernemen32 lesuren a 60 minuten
NIWO Mbo werk en denk niveau 3/4
Taxi Minimaal beheersing Nederlandse taalniveau A2
Vrachtauto Trainingen Minimaal beheersing Nederlandse taalniveau: B1
Veiligheidstrainingen en cursussen Geen aanvangsniveau verreist
Cursus Algemeen ondernemen Mbo werk en denk niveau 3/4
NIWOMBO niveau 4
Taxi

MBO niveau 1/2

Vrachtauto Trainingen

MBO niveau 1/2

Veiligheidstrainingen en cursussenMBO niveau 1/2
Cursus Algemeen ondernemenMBO niveau 4
NIWOGeen vooropleiding vereist
Taxi

Geen vooropleiding vereist

Vrachtauto Trainingen

Geen vooropleiding vereist

Veiligheidstrainingen en cursussenGeen vooropleiding vereist
Cursus Algemeen ondernemenGeen vooropleiding vereist

NIWO

Inschrijfformulier: klik hier
Telefoon: 085 877 14 77
Email: info@beroepsstudie.nl

Taxi

Inschrijfformulier: klik hier
Telefoon: 085 877 14 77
Email: info@beroepsstudie.nl

Vrachtauto Trainingen

Inschrijfformulier: klik hier
Telefoon: 085 877 14 77
Email: info@beroepsstudie.nl

Veiligheidstrainingen en Cursussen

Inschrijfformulier: klik hier
Telefoon: 085 877 14 77
Email: info@beroepsstudie.nl

Cursus Algemeen Ondernemen:

Inschrijfformulier: klik hier
Telefoon: 085 877 14 77
Email: info@beroepsstudie.nl

 

NIWO : Kleveringweg 37A, 2616 LZ Delft
Taxi : Kleveringweg 37A, 2616 LZ Delft
Vrachtauto Trainingen : Kleveringweg 37A, 2616 LZ Delft
Veiligheidstrainingen en Cursussen : Kleveringweg 37A, 2616 LZ Delft
Cursus Algemeen Ondernemen : Kleveringweg 37A, 2616 LZ Delft

Voor elke opleiding die wij aanbieden is het mogelijk om thuis te studeren!

 1. De klant dient een door beroepsstudie.nl geleverd product of verleende dienst zo
  spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant
  redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de
  klant beroepsstudie.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
  maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen beroepsstudie.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering
  van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming, zodat beroepsstudie.nl in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst
  tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder
  geval niet toe leiden dat beroepsstudie.nl gehouden kan worden om andere
  werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Beroepsstudie.nl zal zich inspannen om een eventuele rechtmatige klacht op te
  lossen.
 8. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de oplossing die aangeboden is door
  beroepsstudie.nl, kan klant zich wenden tot de interne klachtencommissie, deze is te
  bereiken via klachtencommisie@beroepsstudie.nl.
 9. De uitspraak van deze commissie is bindend.
  De gang naar de rechter na uitspraak van de klachtencommissie is voor beide partijen
  toegankelijk.
NIWO € 160,- per onderdeel
Taxi Theorie € 50,-
Taxi Praktijk € 300,-
Vrachtauto Theorie € 50,- per onderdeel
Veiligheidstrainingen en Cursussen € 60,- per onderdeel
Cursus Algemeen Ondernemen € 180,- per onderdeel

Email : info@beroepsstudie.nl
Telefoon : 085 877 14 77
Bezoekadres : Kleveringweg 37A, 2616 LZ Delft