NIWO Kennisbank

Vind hier alle informatie omtrent de NIWO
Niwo cursus klas

Wie of wat is NIWO?

NIWO staat voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. NIWO verleent eurovergunningen aan transportondernemingen die zich in Nederland bezighouden met goederenvervoer over de weg. NIWO is de organisatie waar je als ondernemer een eurovergunning kunt aanvragen, daarom wordt de vergunning NIWO genoemd.

Wat doet NIWO?

Elke 5 jaar toetst NIWO of transportondernemingen aan de vier kwalitatieve eisen voldoen die in de wet staan. De vier kwalitatieve eisen zijn: betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Verder verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR carnets af. Ook beheert NIWO de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, vervoerders, handelaren en bemiddelaars.

Waarvoor heb ik een NIWO of eurovergunning nodig?

Als ondernemer die zich bezighoudt met beroepsgoederenvervoer over de weg moet je in bezit zijn van de eurovergunning. Deze ondernemersvergunning(eurovergunning) kunt u aanvragen bij NIWO. Hierbij de link voor het aanvragen van de vergunning.

Waar kan ik NIWO of eurovergunning aanvragen?

U kunt de eurovergunning bij NIWO aanvragen op de website van NIWO. Hierbij de link voor het aanvragen van de vergunning.

Wat is het doel van NIWO?

NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg.

Wat zijn de taken van NIWO m.b.t eurovergunning?

De NIWO voert 3 taken uit: verlening, verlenging en intrekking van communautaire vergunningen (Eurovergunning).

Wat zijn de eisen die worden getoetst?

Elke 5 jaar toets NIWO of transportondernemingen voldoen aan de vier in de wet omschreven kwaliteitseisen voldoen.

Wat zijn de tarieven?

Twee keer per jaar ontvangen de houders van de eurovergunning een heffing factuur van de NIWO. Per half jaar betaalt u 11,85 voor elk vergunningbewijs dat op de peildatum in uw bezit is. Voor de heffing is de peildatum 1 januari en 1 juli. De NIWO brengt geen btw in rekening.

12 voordelen van Beroepsstudie.nl

Kosteloos aanmelden

Laat je gegevens achter zodat ons team contact met je kan opnemen omtrent de NIWO opleiding. Dit doen we speciaal voor jouw om al je vragen te beantwoorden omtrent de NIWO cursus.